n

CENNÍK

Všetky nižšie uvedené ceny a výstup jednotlivých projektov nie sú fixné!

Každý projekt je individuálny, preto sa každá zákazka individuálne naceňuje, podľa náročnosti a vzdialenosti.

1. INTERIÉROVÁ ŠTÚDIA KOMPLET

od 25 EUR/m2

(bez DPH)

zameranie priestoru

– návrh dispozície priestoru

– návrh samotného interiéru (3D vizualizácie s reálnymi zariaďovacimi prvkami, nábytkom na mieru, vybraným typom osvetlenia atď. = pohľady v rámci riešenej miestnosti)

– špecifikácia materiálového riešenia

– technické podklady (pre výrobu, spracovanie rozpočtu a pod.)

– špecifikácia potrebných profesií (elektroinštalácia, zdravotechnické inštalácie)

– špecifikácia zariaďovacích prvkov a spotrebičov

– konzultácie

 

Výsledkom je vytlačená a elektronická forma diela – projektu – pripravená ako podklad pre realizačnú firmu

2. REALIZAČNÝ PROJEKT NA KĽÚČ

OD 45 EUR/m2

(bez DPH)

zahŕňa interiérovú štúdiu komplet (bod č.1)

– kladačské plány a podrobnú technickú dokumentáciu

– autorský dozor (v rozsahu 15 hodín)**

– koordináciu profesistov a management na stavbe

– dohľad nad výrobou na mieru + zabezpečenie objednávok vybraných zariaďovacích prvkov

– zabezpečenie kompletnej prípravy priestorov podľa vytvorenej dokumentácie v rámci interiérovej štúdie

– konzultácie

– výjazdy*

 

Ak sa chystáte zrekonštruovať Vašu súčasnú nehnuteľnosť prípadne kompletne zariadiť holostavbu/holobyt je potrebné si nechať vypracovať ,,realizačný projekt,,. Tento projekt zohľadňuje technické dáta nového a súčasného stavu. Jeho súčasťou sú technické výkresy podláh, podhľadov, obkladov, dlažieb, nábytkov, rozmiestnenia svietidiel a zásuviek a pod.
Realizačný projekt, Vám šetrí čas aj peniaze, pretože o celý projekt sa postaráme za Vás. Každý návrh, každú zmenu riešime s Vami a potvrdzuje sa každý ďalší krok realizácie.

Pýtate sa prečo? Ak máte daný projekt vyhotovený, budete presne vedieť koľko a aký druh tovaru sa bude kupovať. Ako a z akého materiálu Vám bude stolár realizovať výrobu nábytku. Pri riešení obkladov budete presne vedieť, aké množstvo sa bude kupovať a ako bude obklad či dlažba rozložená. Realizačný projekt je potrebný pre stavebníka, aby vedel, akým postupom a z akého materiálu má zrekonštruovať Vašu nehnuteľnosť.

 

Výsledkom realizačného projektu je vytlačená a elektronická forma diela – projektu, príprava projektu na základe interiérovej štúdie a odovzdanie komplexného diela (riešených priestorov) podľa odsúhlasenej interiérovej štúdie = môžete sa sťahovať 🙂

Návrh interiéru vs. Realizačný projekt

Nemýľte si ,,Návrh interiéru,, a ,,Realizačný projekt,,.
Návrh interiéru – interiérová štúdia slúži na vytvorenie obrazu o novom stave.
Realizačný projekt hovorí, ako sa má daný návrh interiéru reálne a technicky zhotoviť.

V cene návrhu je 2x možná úprava projektu pred odsúhlasením a po odsúhlasení návrhu máte nárok ešte na malú úpravu v rámci farebnosti materiálov či napríklad zmeny rozmerov nábytku. Zmena dispozície, alebo všeobecnej zmeny projektu oproti pôvodnému sa počíta ako úplne nový návrh, ktorý nie je v cene.

3. ROZPOČET, ADMINISTRATÍVNE ÚKONY A FAKTURÁCIE

OD 150 eur/ projekt

(cena záleží od náročnosti projektu)

 

4. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

individuálna kalkulácia na základe vašich požiadaviek

kladačské plány, príprava a spracovanie existujúceho stavu stavby a nového stavu stavby (rekonštrukcia), ZTI, EI, rezy, pohľady, pôdorysy, výkresy nábytku, detaily ….. môžete si zvoliť, ktorú dokumentáciu potrebujete spracovať k dielu (vybranému objektu)

– v prípade potrebného zamerania aktuálneho stavu objektu bude spracovaná kalkulácia na základe náročnosti danej stavby

Orientačné ceny podľa typu dokumentácie:

 

Kladačské plány obkladu a dlažieb 50 – 100€
Technické výkresy nábytkov na mieru 100 – 200€
Projekt elektrifikácie interiéru 200 – 300€
Projekt vody ( ak je potrebný ) 100 – 150€
Projekt kúrenia ( ak je potrebný ) 100 – 150€
Výkaz výmer 100€

*  výjazdy budu spoplatnené sumou 0,50 eur/km (cestovné a prepravné náklady)

**  všetky hodiny autorského dozoru odpracované NAD RÁMEC uvedených budú dodatočne doúčtované sumou 15 eur/hod

*** všetky ceny sú uvedené bez DPH