nnnnnnnnn

Pomocný slovník pojmov v interiérovom dizajne

POMOCNÝ SLOVNÍK

 

 • Interiér – horizontálne uzavretý priestor vymedzený obvodovým murivom
 • Dizajn – umenie vymyslieť a navrhnúť zmyselný objekt – koncept – riešenie v akejkoľveksfére, umenie doladenia farebosti a domyslenia funkčnosti
 • Home staging – profesionálna služba, zahŕňajúca doladenie interiéru z estetického hľadiska;dekorovanie pre účely fotografovania a následnej ponuky nehnuteľnosti; dodanie atraktivity riešenému priestoru pomocou hry farieb a tvarov, materiálov a pod.
 • Realizácia – proces zabezpečenia dodávky materiálu, zariaďovacích predmetov, stavebnýchprác a manažmentu ľudských zdrojov za účelom vyhotovenia diela
 • Projekt – v stavebnej sfére súhrnná dokumentácia k navrhovanému objektu, zahrňujúcajednotlivé profesijné technické výkresy. Prevádza sa vo viacerých stupňoch (pre stavebné povolenie, realizačný projekt…) podľa požiadavky investora.
 • Štúdia – je v rámci komplexného projektu prvou a najjednoduchšou zložkou, ktorávyobrazuje požiadavky na formovanie hmoty, farebnosť a materiálové zloženie podľa predstavy investora. Cieľom vypracovania štúdie je zvizualizovanie predstavy klienta.
 • Rekonštrukcia – predĺženie životnosti stavby vhodným stavebným zásahom a aplikáciouvybraných materiálov, ktoré zaručia zvýšenie kvality vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia objektu.
 • Architektúra – je vedou a zároveň umením, zaoberajúcim sa návrhom objektov, súborovobjektov a riešením dispozície priestoru. Je významných ukazovateľom kultúry a vývoja v danej lokalite.
 • Dielo – individuálny výtvor s umeleckou hodnotou. Je duševným vlastníctvom autora.
 • Výroba na mieru – sprostredkovanie výroby po vytvorení dizajnu diela šitého na mieruklientovi. Napr. v nábytkárstve to môže byť sedacia súprava, kuchynská linka, kreslá, vstavaná skriňa, komoda atď.
 • Dispozícia – je funkčné rozdelenie priestoru podľa daností objektu.
 • Pôdorys – je vyobrazenie predmetu/priestoru v 2D nákrese z pohľadu zhora.
 • Zdravotechnika – zahrňuje najdôležitejšie inštalácie v objekte – rozvody pitnej vody, rozvodypožiarnej vody, prípojky, kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu, zariaďovacie predmety (wc, umývadlo, bidet, sprchový kút, vaňa, pisoár…).
 • Sanita – zahŕňa objekty hygienického zázemia – wc, umývadlo, bidet, sprchový kút, vaňa,pisoár, armatúry
 • Denná a nočná časť – funkčné rozdelenie objektu podľa režimu užívateľa
 • Zastavaná plocha – plocha ohraničená pravouhlými priemetmi vonkajšieho líca zvislýchkonštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny.
 • Obytná plocha – je súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností.
 • Úžitková plocha – súčet podlahových plôch objektu (výnimkou sú spevnené plochy balkónov,terás, prečnievajúce konštrukcie a pod.)
 • Príslušenstvo domu – tu patria vedľajšie miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárskefunkcie alebo slúžia na osobnú hygienu.
 • Rez – v architektúre slúži pre zobrazenie vnútorných priestorov objektu. Je to zobrazeniepredmetu pretnutého myslenou (obvykle rovinnou) plochou rezu.
 • Situácia – v stavebníctve rieši a vyobrazuje osadenie stavby v rámci vybraného pozemku.
 • Pohľad – v architektúre je to zobrazenie vybranej časti priestoru v smere pohľadu nakonštrukciu spredu